เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile)

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) เป็นเสาเข็มตอกขนาดเล็ก มีแรงสั่นสะเทือนน้อยไม่กระทบกับโครงสร้างเดิมหรืออาคารข้างเคียง และมลพิษทางเสียงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเข็มตอกชนิดอื่นๆ จึงตอบโจทย์ในเรื่องของงานที่มีพื้นที่จำกัด เช่นการต่อเติมบ้าน อาคาร และโรงงาน

Send message via your Messenger App